Dosar nr. 2627/279/2016

Dosar nr. 2627/279/2016.

Judecătoria Piatra Neamț:

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000179423&id_inst=193

Tribunalul Neamț:

http://portal.just.ro/40/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000179423&id_inst=40

În acest dosar împrumutatul a obținut anularea actelor de executare ca urmare a încuviințării executării silite în mod nelegal de către executorul judecătoresc. Astfel s-a constatat că toate sumele încasate de executorul judecătoresc în temeiul actelor de executare trebuie restituite împrumutatului. 

În acest dosar mai pot fi obținute daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.

În concluzie: actele de executare au fost anulate, iar executorul judecătoresc a fost obligat să restituie sumele încasate în mod nelegal.

.