Dosar nr. 3693/200/2015

Dosar nr. 3693/200/2015. Prescrierea dreptului de a cere executarea silită, Secapital SaRL, Kruk România. Judecătoria Buzău:

Credit fără ipotecă încheiat în anul 2008 cu S.C. Piraeus Bank S.A., societate care a cesionat creanța către S.C. Secapital SaRL, care la rândul ei a mandatat pe S.C. Kruk România S.R.L. să amenințe împrumutatul și să îl frustreze telefonic pentru recuperarea creanței a cărei scadență anticipată a fost declarată în mod ilegal.

Deoarece dreptul S.C. Secapital SaRL de a cere executarea silită s-a prescris, aceasta întrucât între data la care a început să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită (de obicei data ultimei plăți) și data întocmirii actelor de executare a trecut mai mult de 3 ani, atunci s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Precizări: din experiența acumulată toate actele de executare ale clienților noștri au fost întocmite în mod nelegal, respectiv atât în temeiul unor clauze abuzive privind sumele datorate și scadența anticipată a creditelor, cât și cu nerespectarea prevederilor legale privind caracterul cert, lichid și exigibil al creanței.

Pe lângă procesele mai sus menționate împrumutatul va demara o nouă acțiune în vederea recuperării cheltuielilor de judecată pe durata derulării procesului, acțiune care va fi admisă cu ușurință și cu șanse de succes de 100%.