Dosar nr. 7012/279/2018

12. Dosar nr. 7012/279/2018. Contestație la executare - prescripția dreptului de a cere executarea silită.

Judecătoria Piatra Neamț: 

http://portal.just.ro/279/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27900000000135519&id_inst=279

Dosar nr. 7416/279/2018. Suspendarea executării silite pe durata judecării procesului.

Judecătoria Piatra Neamț: 

http://portal.just.ro/279/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=27900000000135946&id_inst=279

Credit fără ipotecă încheiat în anul 2008 cu S.C. BRD FInance IFN S.A., societate care a cesionat creanța către S.C. Top Factoring S.R.L., care la rândul ei a cesionat creanța către S.C. Glasro Holdings LTD, care la rândul ei a cesionat creanța către S.C. Intrum Debt Finance AG. Aceasta din urmă societate a demarat acte de executare împotriva împrumutatului.

Deoarece dreptul S.C. Intrum Debt Finance AG de a cere executarea silită s-a prescris cu mult timp înainte de a întocmi actele de executare ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită, aceasta întrucât între data la care a început să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită (de obicei data ultimei plăți) și data întocmirii actele de executare a trecut mai mult de 3 ani, atunci actele de executare au fost întocmite în mod nelegal, respectiv în temeiul unui titlu executoriu care își pierduse puterea executorie ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Din acest motiv instanța de judecată a admis atât cererea de suspendare provizorie a executării silite pe durata derulării procesului, cât și contestația la executare silită și a anulat toate actele de executare. 

În concluzie, procedurile de executare silită au fost suspendate pe durata derulării procesului, contestația la executare a fost admisă și toate actele de executare au fost anulate.

Precizări: din experiența de până acum toate actele de executare ale clienților noștri au fost întocmite în mod nelegal, respectiv atât în temeiul unor clauze abuzive privind sumele datorate și scadența anticipată a creditelor, cât și cu nerespectarea prevederilor legale privind caracterul cert, lichid și exigibil al creanței.

Pe lângă procesele mai sus menționate împrumutatul va demara o nouă acțiune în vederea recuperării cheltuielilor de judecată pe durata derulării procesului, acțiune care va fi admisă cu ușurință și cu șanse de succes de 100%.
 
Pe lângă aceste sume mai pot fi obținute daunele morale, alte prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.
În plus, pe calea unui nou proces împrumutatul poate recupera și sumele încasate în mod ilegal de S.C. BRD FInance IFN S.A. în temeiul clauzelor abuzive inserate în contractul de credit, plus dobânda legală și inflația aferente.