Dosarul nr.4233/200/2017

11. Dosarul nr. 4233/200/2017.

Judecătoria Buzău:

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000213719&id_inst=200

Tribunalul Buzău: 

http://portal.just.ro/114/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000213719&id_inst=114

Curtea de Apel Ploiești

http://portal.just.ro/42/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000213719&id_inst=42

Credit cu ipotecă BCR. Ratele lunare au fost achitate la timp. Datorită abuzurilor băncii împrumutatul a contestat (1 - admis) clauza care stipulează că rata dobânzii se calculează prin raportare la un indice neverificabil și implicit ilegal, numit de bancă „dobânda de referință variabilă”, (2 - admis) clauza privind perceperea comisionului de acordare a creditului, (3 - admis) clauza privind comisionul lunar de administrare a creditului și (3 - admis) restituirea sumelor încasate abuziv plus dobânda legală aferentă. 

Judecătoria Buzău a respins cererea, însă prin hotărârea Tribunalului Buzău și cea a Curții de Apel Ploiești s-au admis toate capetele de cerere și s-a dispus restituirea sumelor încasate în mod ilegal de BCR pe durata derulării contractului, plus dobânda legală aferentă.

Pe calea dosarului nr. 6595/200/2019 a fost recuperată și inflația aferentă sumelor încasate abuziv de către bancă pe durata derulării contractului:

http://portal.just.ro/200/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20000000000252356&id_inst=200

În concluzie, clauzele abuzive au fost anulate, iar sumele aferente au fost recuperate, plus dobânda legală și inflația aferente.

Pe lângă aceste sume mai pot fi obținute sumele aferente riscului valutar, daunele morale, prejudiciile cauzate, daunele privind onoarea și anularea celorlalte clauze abuzive.