8. Dosarul nr. 30248/301/2017.

8. Dosarul nr. 30248/301/2017.

Judecătoria Sectorului 3 București: 

http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000559467&id_inst=301

Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă: 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000559467&id_inst=3

Credit Piraeus Bank (actuala S.C. First Bank S.A.). Împrumutatul a contestat clauzele privind (1 – admis) comisionul de acordare credit,  (2 – admis) raportarea ratei dobânzii variabile la”costul rezervelor minime obligatorii”, (3 – admis) dreptul băncii de a decide dacă va modifica rata dobânzii, în orice moment, conform deciziei sale, atunci când indicele de referință și marja băncii variază cu minim 10%, (4 – respins) constatarea ilegalității obligației consumatorului de a achita ratele lunare pe durata derulării contractului la un curs de schimb valutar mai mare decât cel din ziua semnării contractului, (5 - admis) recalcularea sumelor datorate de reclamant către Piraeus Bank România S.A. pe toată perioada de creditare (începând cu data acordării creditului) și (6 - admis) restituirea tuturor sumelor plătite în mod nedatorat de reclamant către Piraeus Bank România S.A. pe durata derulării contractului.

În concluzie, majoritatea clauzelor abuzive au fost anulate, iar sumele încasate în mod ilegal de bancă în temeiul respectivelor clauze abuzive au fost restituite împrumutatului.

Hotărârea instanței de apel în ceea ce privește soluția de respingere a capătului de cerere privind cursul valutar a fost atacată cu recurs. Pe lângă sumele recuperate vor mai pot fi obținute dobânda legală, inflația, daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.