6. Dosarul nr. 5804/202/2015.

6. Dosarul nr. 5804/202/2015.

Judecătoria Călărași: 

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000071758&id_inst=202

Tribunalul Călărași: 

http://portal.just.ro/116/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000071758&id_inst=116

Curtea de Apel București: 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000071758&id_inst=2

Credit cu ipotecă BCR pe 25 de ani. După 7 ani de la semnarea contractului împrumutații au solicitat (1 - admis) să constate caracterul abuziv al clauzei care stipulează că rata dobânzii variază în funcție de indicele numit de bancă „dobânda de referință variabilă”, atâta timp cât acest indice nu este indicele EURIBOR, să constate nulitatea absolută a clauzelor privind (2 – admis) comisionul de acordare credit și (3 – admis) comisionul de administrare lunară, (4 – admis inițial și respins în apel în beneficiul împrumutaților) să constate că indicele numit  „dobânda de referință variabilă” este indicele EURIBOR și că rata dobânzii variază în funcție de indicele EURIBOR, (5 – admis) să recalculeze sumele datorate ținând cont de nulitatea clauzelor ilegale, (6 – admis) să refacă graficul de rambursare ținând cont de nulitatea clauzelor ilegale, (7 – admis în fond, dar respins în apel) să dispună plata ratelor lunare pe durata derulării contractului la cursul de schimb din ziua semnării contractului, (8 – admis) să restituie sumele plătite nedatorat, (9 –respins) să  anuleze informațiile negative din Biroul de credite. Această ultimă solicitare a fost respinsă deoarece nu fuseseră înregistrate informații negative în Biroul de credite, astfel că cererea a rămas fără obiect. Împrumutații și banca au formulat recurs. Deoarece recursul băncii nu a fost timbrat, acesta a fost respins, astfel că indiferent ce va hotărî instanța de recurs, împrumutații au obținut cel puțin ceea ce s-a dispus în apel.

Prin hotărârea instanței de apel pentru primii 7 ani din 25 împrumutații au recuperat prejudicii de 60,35% din sumele pe care le-au achitat pe durata derulării contractului, echivalentul a 49,93% din valoarea creditului. Dobânda legală și inflația aferente prejudiciilor recuperate sunt de 73,89% din valoarea acestora, echivalentul a 44,60% din sumele achitate de împrumutați pe durata derulării contractului sau 36,9% din valoarea creditului. 

În concluzie: pentru primii 7 ani de creditare din 25 prejudiciile cauzate de BCR sunt egale cu cel puțin 114,73% din sumele achitate pe durata derulării contractului, dintre care 60,35% din sumele achitate pe durata derulării contractului au fost deja recuperate, iar diferența va fi recuperată cu ușurință și cu șanse de succes de 100%.

Pe lângă aceste sume mai pot fi obținute daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.