4. Dosarul nr. 12762/193/2015.

4. Dosarul nr. 12762/193/2015.

Judecătoria Botoșani: 

http://portal.just.ro/193/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000175379&id_inst=193

Tribunalul Botoșani: 

http://portal.just.ro/40/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19300000000175379&id_inst=40

Credit cu ipotecă OTP Bank România S.A. Datorită abuzurilor OTP împrumutatul a solicitat (1 - admis) anularea clauzei privind dreptul băncii de a modifica în mod unilateral rata dobânzii în funcție de politica băncii, de costurile de finanțare ale băncii și/sau de evoluția pieței financiar-bancare, (2 - admis) anularea clauzei privind perceperea comisionului de acordare a creditului, (3 - admis) completarea contractului cu anexa numită „Condițiile Generale de Afaceri ale Băncii”, (4 - admis) constatarea faptului că rata dobânzii variază în funcție de indicele LIBOR, (5 - respins) constatarea ilegalității obligației consumatorului de a achita ratele lunare pe durata derulării contractului la un curs de schimb valutar mai mare decât cel din ziua semnării contractului, (6 - admis) recalcularea sumelor datorate și (7 - admis) restituirea sumelor plătite nedatorat. 

În concluzie: pe durata derulării contractului OTP a perceput rate lunare cu 59,83% mai mari comparativ cu situația în care contractul nu ar fi conținut clauze abuzive.

Cererea privind cursul valutar va putea fi formulată și câștigată în temeiul argumentelor arătate pe site (https://www.creditzero.ro/riscul-valutar-apartine-bancilor-nu-imprumutatilor-inghetarea-cursului-de-schimb) fără a fi incidentă autoritatea lucrului judecat.

În acest dosar mai pot fi obținute dobânda legală, inflația, daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.