2. Dosarul nr. 4292/202/2015.

2. Dosarul nr. 4292/202/2015.

Judecătoria Călărași: 

http://portal.just.ro/202/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000070172&id_inst=202

Tribunalul Călărași: 

http://portal.just.ro/116/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=20200000000070172&id_inst=116

Credit cu ipotecă BCR pe 25 de ani. Ratele au fost achitate la zi. După 7 ani de la semnarea contractului împrumutații au solicitat (1 - admis) să constate caracterul abuziv al clauzei care stipulează că rata dobânzii variază în funcție de indicele numit de bancă „dobânda de referință variabilă”, atâta timp cât acest indice nu este indicele EURIBOR, să constate nulitatea absolută a clauzelor privind (2 – admis) comisionul de acordare credit, (3 – admis) comisionul de administrare lunară și (4 – admis) comisionul de rambursare anticipată, (5 – admis) să constate că indicele numit  „dobânda de referință variabilă” este indicele EURIBOR și că rata dobânzii variază în funcție de indicele EURIBOR, (6 – admis) să recalculeze sumele datorate ținând cont de nulitatea clauzelor ilegale, (7 – admis) să refacă graficul de rambursare ținând cont de nulitatea clauzelor ilegale, (8 – admis în fond, dar respins în apel) să înghețe cursul de schimb al monedei euro în raport cu moneda naţională la valoarea acestuia de la data semnării contractului de credit, (9 – admis) să restituie sumele plătite nedatorat, (10 – admis în fond, dar respins în apel) să se anuleze informațiile negative din Biroul de credite. Această ultimă solicitare a fost respinsă ca inadmisibilă deoarece nu fuseseră înregistrate informații negative în Biroul de credite, astfel că cererea a rămas fără obiect.  

Cererea privind cursul valutar poate fi formulată și câștigată în temeiul argumentelor arătate pe site (https://www.creditzero.ro/riscul-valutar-apartine-bancilor-nu-imprumutatilor-inghetarea-cursului-de-schimb) fără a fi incidentă autoritatea lucrului judecat.

Astfel, împrumutații au recuperat prejudicii de 47,81% din sumele pe care le-au achitat pe perioada derulării contractului, echivalentul a 61,98% din valoarea creditului. În curând va fi recuperată și dobânda legală și inflația aferente prejudiciilor recuperate de 51,72% din valoarea acestora, echivalentul a 24,72% din sumele achitate de împrumutați pe durata derulării contractului sau 31,59% din valoarea creditului

În concluzie: în primii 7 ani din 25 prejudiciile cauzate împrumutaților sunt de 72,53% din sumele pe care le-au achitat pe durata derulării contractului (93,57% din valoarea creditului), din care au fost deja recuperate 47,81% din sumele achitate pe durata derulării contractului (61,98% din valoarea creditului), iar diferența va fi recuperată cu ușurință și cu șanse de succes de 100%.

Pe lângă aceste sume mai pot fi obținute daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.