Dosarul nr. 16095/211/2015

1. Dosarul nr. 16095/211/2015.

Judecătoria Cluj-Napoca:

http://portal.just.ro/211/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000284167&id_inst=211

Tribunalul Cluj: 

http://portal.just.ro/1285/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21100000000284167&id_inst=1285

Credit cu ipotecă BCR pe 15 ani. Timp de 7 ani ratele lunare au fost achitate la timp, însă datorită clauzelor ilegale împrumutatul nu și-a mai permis achitarea acestora, motiv pentru care BCR a declarat creditul scadent anticipat și a cesionat creanța către recuperatorul de creanțe S.C. Suport Colect S.R.L., societate către care împrumutatul a achitat sume semnificative timp de 3 ani. Datorită abuzurilor băncii și cesionarului împrumutatul a contestat (1 - admis) clauza care stipulează că rata dobânzii se calculează prin raportare la un indice inventat de bancă și numit de aceasta „dobânda de referință variabilă”, (2 - admis) clauza privind perceperea comisionului de acordare a creditului, (3 - admis) clauza privind comisionul lunar de administrare a creditului, (4 - admis) a solicitat instanței să constate că indicele numit de bancă „dobânda de referință variabilă” este indicele EURIBOR și să constate că rata dobânzii variază în funcție de acest indice de referință, (5 - admis) a solicitat emiterea unui nou grafic de rambursare și (6 - admis) restituirea sumelor plătite în mod nedatorat. Alte două capete de cerere nu au putut fi judecate de instanță pe calea acestei acțiuni, cu precizarea că acestea vor putea fi formulate pe calea unei acțiuni în realizarea dreptului. 

Procedurile și actele de executare silită au fost anulate de executorul judecătoresc.

Prin hotărârea definitivă și irevocabilă s-a constatat că în primii 7 ani de creditare din 15 datoria a fost în întregime achitată și s-a dispus restituirea către împrumutat a 36,81% din valoarea creditului încasați în mod ilegal de BCR și de Suport Colect. În curând vom recupera dobânda legală și inflația aferente sumelor restituite de 73,34% din valoarea acestora, echivalentul a 27% din valoarea creditului. 

În concluzie: actele de executare au fost anulate, din totalul sumei achitată de împrumutat în primii 7 ani de creditare din 15 BCR și cesionarul au cauzat prejudicii totale de 222,27% din valoarea creditului, din care 36,81% din valoarea creditului au fost deja recuperate, iar diferența va fi recuperată cu ușurință și cu șanse de succes de 100%.

De asemenea va mai fi demarat un proces prin care se va constata cu ușurință și cu șanse de succes de 100% că împrumutatul nu a înregistrat întârzieri la plata ratelor lunare niciodată pe durata derulării contractului, vor fi anulate informațiile negative din Biroul de credite, se va constata că scadența anticipată a creditului a fost declarată în mod ilegal, vor fi restituite toate sumele încasate de S.C. Suport Colect S.R.L., respectiv încă 104,46% din valoarea creditului, iar la acestă sumă se va adăuga dobânda legală și inflația aferentă în valoare de 66,60% din valoarea creditului. De asemenea, va fi corectată și eroarea instanței de judecată care, deși a anulat clauza privind raportarea la ”dobânda de referință variabilă a băncii”, totuși a constatat că dobânda variază în funcție de EURIBOR, motiv pentru care se va constata că rata dobânzii pe durata derulării contractului este egală cu marja de 1,9%.

Pe lângă aceste sume mai pot fi obținute daunele morale, prejudiciile cauzate și daunele privind onoarea.