Ați câștigat procesul? TRIPLAȚI SUMA RECUPERATĂ calculând corect dobânda legală și inflația

AȚI CÂȘTIGAT PROCESUL ÎMPOTRIVA ABUZURILOR BĂNCII SAU IFN-ULUI și ați recuperat pe cale amiabilă sau prin executare silită suma datorată?

ȘTIAȚI CĂ SUNT ȘANSE FOARTE MARI CA SUMELE DATORATE SĂ NU FI FOST CALCULATE CORECT?

TRIPLAȚI SUMA RECUPERATĂ ÎN DOAR 30 DE ZILE CALCULÂND CORECT VALORILE DOBÂNZII LEGALE ȘI ALE INFLAȚIEI!!

 

Ați făcut un credit și AȚI CÂȘTIGAT PROCESUL împotriva abuzurilor băncii sau IFN-ului și, pe cale amiabilă sau prin executare silită, VI S-AU RESTITUIT DEJA SUMELE CÂȘTIGATE, INCLUSIV DOBÂNDA LEGALĂ ȘI INFLAȚIA?

 

ȘTIAȚI CĂ:

(1) Sumele pe care le recuperați de obicei SE TRIPLEAZĂ DACĂ CEREȚI ȘI DOBÂNDA LEGALĂ ȘI INFLAȚIA și dacă expertul contabil ȘTIE SĂ CALCULEZE CORECT respectivele valori?

(2) Majoritatea experților contabili NU ȘTIU SĂ CALCULEZE CORECT valoarea debitului lunar prin care se calculează valorile dobânzii legale și ale inflației deoarece nu știu că valorile dobânzii se capitalizează de la o lună la alta?

(3) Marea majoritate a creditorilor ACHITĂ PE CALE AMIABILĂ DOAR O PARTE DINTRE SUMELE PE CARE VI LE DATOREAZĂ în temeiul hotărârilor judecătorești sau ale instituțiilor naționale competente precum ANPC, lăsându-vă impresia că au achitat toate sumele și folosesc această strategie pentru că nici împrumutații și nici majoritatea experților contabili nu știu să calculeze corect valorile dobânzii legale și ale inflației?

De exemplu, în dosarul nr. 16006/3/2016 BANCA A RESTITUIT PE CALE AMIABILĂ DOAR 14% DIN SUMELE PE CARE LE DATORA ÎMPRUMUTATULUI, susținând că acelea sunt toate sumele pe care le datora în temeiul titlului executoriu.
Cel mai probabil același lucru s-a întâmplat în multe alte dosare și în cazul clienților Raiffeisen Bank prin raportare la Ordinul ANPC nr. 837/din 20.10.2017.

(4) DACĂ ÎNCĂ NU AȚI CÂȘTIGAT PROCESUL SAU DACĂ NU S-A CERUT ACTUALIZAREA SUMELOR CU DOBÂNDA LEGALĂ ȘI CU INFLAȚIA, VĂ AJUTĂM NOI CU ȘANSE DE SUCCES DE CCA. 100%! Dovezile privind procesele câștigate și rezultatele obținute pot Fi văzute AICI

 

ÎN CONCLUZIE:

(1) TRIPLAȚI SUMA RECUPERATĂ de la bancă/ifn ÎN DOAR 30 ZILE calculând corect DOBÂNDA LEGALĂ și INFLAȚIA aferente sumelor încasate nelegal de bancă în temeiul CLAUZELOR ABUZIVE sau a actelor de executare nelegale și punând în executare creanța calculată corect în temeiul titlului executoriu (hotărârea definitivă).

(2) CHIAR DACĂ AȚI ÎNCASAT DEJA pe cale amiabilă sau în faza executării silite o parte din sumele pe care vi le datorează banca /IFN-ul cu titlu de dobândă legală sau inflație, DIFERENȚA POATE FI RECUPERATĂ CU UȘURINȚĂ ÎN CCA. 30 zile!

(3) În plus, BENEFICIAȚI ȘI DE COSTURI REDUSE CU EXPERTIZA CONTABILĂ DEOARECE SUPORTĂM CCA. 50% DIN COSTURILE ACESTEIA, urmând ca după recuperarea sumelor de la creditor, sume ce includ și toate costurile cu expertiza contabilă, atât noi cât și dumneavoastră să recuperăm costurile expertizei contabile.

 

OBSERVAȚII:

(1) ȘANSELE DE SUCCES SUNT DE CCA. 100% raportat la rezultatele obținute în ultimii 10 ani ce pot fi văzute AICI  

(2) Actualizarea sumelor poate fi solicitată oricând, neexistând termen de prescripție în acest sens.

(3) PROCEDURA DE RECUPERARE A SUMELOR DUREAZĂ DOAR CCA. 30 DE ZILE datorită experienței și cunoștințelor noastre vaste în domeniul economic, legal și financiar și datorită profesionalismului și calității serviciilor prestate de partenerii noștri (experți contabili și executori judecătorești).

(4) În cazul în care creditorul va contesta sumele datorate, avem deja argumentele întemeiate (pe legi, pe logică și pe formule matematice), clare, detaliate și fără echivoc în temeiul cărora modul de calcul al dobânzii legale și al inflației arătat de noi este corect, legal și temeinic și susținerile contrare ale băncii  sunt greșite și neîntemeiate, motiv pentru care contestația băncii va fi respinsă. 

(5) Mai multe detalii despre procesele câștigate, sumele recuperate pentru fiecare proces în parte, sume care includ valori ale dobânzii legale și ale inflației calculate după principiul capitalizării dobânzii legale și probele în acest sens pot fi văzute AICI.

(6) Toate serviciile oferite de executorii judecătorești și de experții contabili parteneri au fost stabilite în prealabil în mod detaliat, clar și neechivoc, iar procedura de recuperare a prejudiciului de la creditor se desfășoară rapid și cu profesionalism.

SPECIALIZAȚI ÎN CÂȘTIGAREA PROCESELOR ÎMPOTRIVA ABUZURILOR BĂNCILOR, IFN-URILOR ȘI CESIONARILOR DE CREANȚE (ANULAREA CLAUZELOR ABUZIVE / ANULAREA ACTELOR DE EXECUTARE NELEGALE / REPARAREA PREJUDICIILOR) CU ȘANSE DE SUCCES DE CCA. 100%

 

Putem fi contactați la +4 0746912215 sau la contact@creditzero.ro pentru a vă informa în mod CORECT, COMPLET și PRECIS